Disclaimer

Produktguide.se erbjuder information för allmänna informationsändamål och ska inte ses som en rekommendation av vissa produkter eller tjänster.

Ingenting på den här hemsidan är eller skall ses som finansiell rådvigning, vägledning eller rekommendationer att köpa en produkt eller tjänst. Vad gäller våra sidor om kosttillskott vill vi särskilt poängtera att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till en varierad kost.

Tjänsten vi erbjuder på Produktguide frånsäger uttryckligen alla uttryckta och underförstådda garantier beträffande informationen på den här hemsidan. Produktguide varken intygar eller garanterar noggrannheten eller pålitligheten av informationen på hemsidan, och vi kommer inte att bli ansvariga för någon användare som felaktig använder informationen på Produktguide.

Vi rekommenderar starkt att man skaffar sig ett oberoende utlåtande från en expert på ämnet innan man köper någon produkt eller tjänst via Produktguide.